12 สิงหาคม 2551

การยืม - คืน หนังสือ

1.ยืมหนังสือออกได้ถึง วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551

2.ให้ส่งคืนให้ครบภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551

3.หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2551 แจ้งบรรณารักษ์

4.ผู้ที่ต้องการยืมหนังสือกลับไปอ่านตอนปิดเทอมต้องเคลียร์หนังสือที่ค้างให้หมด

5.นักเรียนที่ต้องการยืมหนังสือกลับไปอ่านให้มายืมวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551 (วันเดียวเท่านั้นค่ะ)1 ความคิดเห็น:

  1. ดีใจ ที่ได้รับข่าวสารจากห้องสมุดโรงเรียนค่ะ

    แม่ป๋อป๋อ

    ตอบลบ